دکتر حسین عطایی

عضو هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز

سوابق کاری

مدیر سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری کرج

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج

شهردار منطقه ۱۱ شهر کرج

رئیس هیئت وزنه برداری استان البرز

رئیس هیئت هندبال استان لبرز