فوتسال

اعضاء کادر فنی تیم فوتسال بزرگسالان مقاومت البرز در فصل 97

مقاومت البرز

مدیر اجرایی
علی مشهدی

علی مشهدی
آرش ایازنیا

آرش ایازنیا

سهیل غلامی